ГВ-1 ӨВЛИЙН ХОС ЗАГВАР
Хямдарсан
128,000 115
ГАРАМГАЙ загвар
Хямдарсан
85,000 50,000
УУРХАЙЧИН загвар
Хямдарсан
76,000 50,000